Název semináře: Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zařazování do platových tříd a určování platového tarifu v zařízeních soc.služeb
Úvodní stránka
Přihláška na tento seminář 
Seminář číslo:  201703 Termín semináře: 4.11.2017 Místo konání:  Praha

Seminář je určen:
pro vedoucí zaměstnance, personalisty a ekonomy, mzdovým účetním v zařízeních sociálních služeb p.o.
Obsah semináře:
Informace o změnách v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
v roce 2017 a od 1.1.2018 v prováděcích právních předpisech k části VI.zákoníku práce.
Informace o změnách úpravy platových poměrů.
Informace o připravovaných změnách zařazení prací do platových tříd v katalogu prací
  - nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve VSS
  - zařazení nových prací do platových tříd, změna zařazení stávajících prací,
   u kterých se změnily podmínky jejich výkonu.
Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací
ve veřejných službách a správě 
  - zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady,
  - zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců,při kumulacích prací, při zastupování,
  - tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě.
Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce 
a prováděcích nařízení vlády
- určování platového tarifu skupin zaměstnanců, určování platové třídy, 
 platového stupně a stupnice plat. tarifů, 
- zápočet praxe, zvláštní způsob určení platového tarifu, 
- plat ve vztahu k minimální mzdě a k nejnižším úrovním zaručené mzdy, 
 změny nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2018, 
- zásada rovnosti při poskytování platu, 
- poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku,
 režimových příplatků, odměn a cílových odměn, 
- platový výměr.
Diskuze, dotazy
Časový rozvrh:
8,30 -  9,00	 prezence účastníků
9,00 - 13,00	 vlastní program
Přednášející:
Ing. Ivan Tomší,
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Objekt:
Kulturní dům "Ládví", Burešova 2/1661,
Praha 8, sál A , 1.p.), v těsné blízkosti metra "C"–stanice Ládví, 
spojení MHD: metro trasa "C", tramvaj č.10, autobus č.177, 103, 183
výstup vždy ve stanici Ládví 
Cena vč. 0% DPH:
1600,- Kč

Organizační pokyny:

1. přihlášky - vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 5 kalendářních dnů před termínem
                       konání semináře, a to:

                                     a) poštou: na adresu společnosti
                                                                      KASO-S spol. s r.o.,
 
                                                                   Zahradníčkova 1122/10                                                                        
                                                                      150 00 Praha 5
                                     b) telefonicky:
728 996 365
                                     c) e-mailem: kaso-s@kaso-s.cz
                                     d) odesláním přihlášky umístěné na této webové stránce: přihláška                                       přihláška na seminář - klikněte sem

2. specifické údaje:
                                                                   IČ: 48041050
                                                                   DIČ: CZ48041050
                                                                   variabilní symbol: číslo semináře
                                                                   konstantní symbol: 0308

3. úhrada ceny semináře:
                                        způsob úhrady - klikněte sem:

                                        bankovní spojení:

- Komerční banka, a.s., pobočka Praha 9, číslo účtu : 17702201/0100