Přihláška na seminář
Úvodní stránka

 
 

Číslo semináře  :    201901
Název semináře : Zdaňování příjmů fyzických osob v roce 2018 a daňové přiznání, legislativní změny ve zdaňování příjmů FO po 1.1.2019
Termín konání :    26.1.2019    

Počet přihlašovaných účastníků :    
Název společnosti (instituce,organizace,fyz.osoby):   
Telefon : E-mail :
Adresa včetně PSČ:  
IČ:    DIČ:   
Kontaktní osoba :  
Jméno : Příjmení
       
Úhrada v hotovosti:  
Úhrada převodem z účtu číslo:  kód banky