Přihláška na seminář
Úvodní stránka

 
 

Číslo semináře  :    201801
Název semináře : Zdaňování příjmů fyzických osob v roce 2017 a daňové přiznání, legislativní změny ve zdaňování příjmů FO po 1.1.2018
Termín konání :    27.1.2018    

Počet přihlašovaných účastníků :    
Název společnosti (instituce,organizace,fyz.osoby):   
Telefon : E-mail :
Adresa včetně PSČ:  
IČ:    DIČ:   
Kontaktní osoba :  
Jméno : Příjmení
       
Úhrada v hotovosti:  
Úhrada převodem z účtu číslo:  kód banky