Přihláška na seminář
Úvodní stránka

 
 

Číslo semináře  :    201704
Název semináře : Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zařazování do platových tříd a určování plat.tarifu, se zaměřením na zařízení soc.služeb
Termín konání :    2.12.2017    

Počet přihlašovaných účastníků :    
Název společnosti (instituce,organizace,fyz.osoby):   
Telefon : E-mail :
Adresa včetně PSČ:  
IČ:    DIČ:   
Kontaktní osoba :  
Jméno : Příjmení
       
Úhrada v hotovosti:  
Úhrada převodem z účtu číslo:  kód banky