Způsob úhrady
Úvodní stránka

Úhradu ceny za seminář lze provést jak převodním příkazem, tak v hotovosti u prezence před zahájením semináře

1. úhrada převodním příkazem:

2. úhrada v hotovosti: